czysta woda, kamienie widoczne na dnie, fala, właściwie zmarszczenie lekko cofa się z piasku. Taki widok

© Copyright Katarzyna Śliwińska-Olechnicka, 2017.
Wszystkie projekty chronione są prawem autorskim.

KASIA OLECHNICKA |  pracownia ceramiki artystycznej

Facebook | Instagram